Keurmeester Arbeidsmiddelen

Ik kan ook de jaarlijkse keuring c.q. inspectie van uw arbeidsmiddelen verzorgen. Dit betreft NEN 3140 van uw gereedschappen zowel als uw machine keuringen (H7 en Art. 7). Uw machine, hef-hijsmiddel, trap, ladder, steiger of gereedschap wordt voorzien van een eigen barcode en is hiermee geidentificeerd, herkenbaar en VOORAL VEILIG. Hierdoor is het bij de volgende keuring sneller te verwerken. De administratie wordt door mij gevoerd en in totaal en per object digitaal aangeleverd.  

 

Voor meer informatie, neem gerust contact op! 

 


Mieden consulting & taxaties gaat samenwerking aan met MKBDoorgaan.nl!

MKBDoorgaan.nl is een onafhankelijke, non-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp'ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden. MKBDoorgaan.nl heeft mij verwelkomd als aanvulling op hun 2e-lijnspartijendatabase. 

 

MKBDoorgaan.nl helpt ondernemers met financiering, coaching en advies teneinde de bedrijven - zoals hun naam ook al impliceert - succesvol door te laten gaan. Ik ben verwelkomd in hun database, wat betekent dat ik kan worden opgeroepen als adviespartij.  Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het kan zijn om als bedrijf de juiste hulp te vinden en te krijgen. MKBDoorgaan.nl verleent kosteloos hulp aan bedrijven in (beginnende)  financiële moeilijkheden.  Mede om deze reden verleen ik graag mijn hulp en expertise aan deze bedrijven  via MKBDoorgaan.nl.

 


Mieden consulting & taxaties: het begin

Na een lange tijd actief te zijn geweest in de handel, gebruik en het onderhoud van landbouw en transport, grond, weg- en waterbouw gerelateerde machines en inventarissen heb ik mij de afgelopen jaren toegelegd op het verkrijgen van de benodigde aanvullende kennis, diploma’s en certificeringen om het vak van taxateur en consultant/adviseur te mogen uitoefenen. In het dienstverlenings- /informatiedocument leg ik mijn werkwijze uit (te vinden op de pagina taxaties)

 

Door middel van deze website wil ik dit bekendmaken en u tevens wijzen op de voordelen van een goede taxatie.

 

 


het belang van een goede taxatie

 In dit bericht vertel ik wat over taxatie en verzekeren. 

 

(Vaststellen van de verzekerde som art. 7:960BW) 

 

De verzekerde is veelal verantwoordelijk voor het vaststellen van de verzekerde som. De meeste verzekeringen zijn open polissen. Hierin wordt wel de verzekerde som vermeld maar niet de waarde. Bij de open polis moet de waarde “voor de schade” dus na de schade door de verzekerde worden aangetoond. Dit kan lijden tot onderverzekering en grote invloed hebben op de schade-uitkering. 

 

Een partijen of deskundigentaxatie kan de waarde van het of de verzekerde object(en) vastleggen en geld dan als afspraak tussen verzekeraar en verzekerde. Er is dus geen sprake van onderverzekering. Dit is een veel gunstigere uitgangspositie. 

 

Tevens doe ik expertises en contra expertises bij schades. Neem gerust contact met mij op in het geval u Mieden Consulting hierbij kan gebruiken!